Akce knihovny

2023-11-09 MŠ Včeličky 9,15 h * MŠ Sovičky 10,00 h

Datum konání: 
Čtvrtek, Listopad 9, 2023
Na svatého Martina kouřívá se z komína
a na svatou Kateřinu vlezeme si pod peřinu.
 
Dnes pro Včeličky a Sovičky z naší MŠ téma svatý Martin.
* Podívali jsme se na legendu o svatém Martinovi, který se z vojáka stal dobrým člověkem a pomáhal lidem, protože měl dobré srdce.
* Povídali jsme si o příchodu zimy, jak různý může být sníh - od prvních jemných vloček, přes vlhký sníh vhodný ke koulování a stavění sněhuláka, až po kroupy.
* Povídali jsme si o tom, jaké knížky teď rodiče dětem čtou.
* Napsali jsme seznam přání Ježíškovi.

 

2023-11-02 ZŠ 1.A * ZŠ 1.B (máme letos totiž třídy dvě!) 8,30 1.A, 9,30 1.B

Datum konání: 
Čtvrtek, Listopad 2, 2023
Milá návštěva dětí a jejich učitelek! Všechny ráda uvidím v červnu 2024 při pasování na čtenáře. Áčko umí více děkovat a uklízet, se zájmem se vyptávat, béčko zase zajímá hudba, krásně malují a někteří čas v knihovně vyplnili fotbalovým duelem Polanka - Lužná.
Tak na viděnou budoucí čtenáři!

2023-10-26 Podzimní prázdniny v knihovně

Datum konání: 
Čtvrtek, Říjen 26, 2023

Na dnešní den jsem žádný program nechystala, ale sešlo se v knihovně tolik dětí, že vám tu radost musím popsat.

Nejmenší byla holčička nedávno narozená, pak batolata, děti ze školky až po nejstaršího druháčka. Nikdo se nehádal, každý si našel svoje hraní a bylo tam veselo.

přidat foto

2023-10-26 Tetky Mažoretky - zkouška

Datum konání: 
Čtvrtek, Říjen 26, 2023

Další skupina, která chystá překvapení na setkání důchodců 25.11.2023. Víc neprozradím.

doplnit foto

2023-10-25 Návštěva knihovnice ve stacionáři Letokruhy - říjen

Datum konání: 
Středa, Říjen 25, 2023

líbila jsem minule klietkám stacionáře, že někdy přijedu se starým kočárkem. Tak jo, tak dnes.

Vyjela jsem do poschodí výtahem, před dveřmi se dala do gala - starý krimplenový hnědý kabát, hnědou kabelku a světlý klobouček. Jako za první republiky - vždyť si den vzniku ČSR za tři dny zase připomeneme. Košatinový kočár byl obdivován ze všech stran, pérování také. Že jsem v něm neměla žádné děťátko, vůbec nikomu nevadilo.

Ke čtení jsem "vyštrachala" knížku z roku 1898 Sebrané povídky pro lid, povídání o bílých a černých dušičkách. A věřte nevěřte - dušičky se pekly a byly z těsta! Byl to zvyk v Čechách.

 

 

 

2023-10-19 Valašská Polanka, naša dědina / 1. povídání - sčítání lidu

Datum konání: 
Čtvrtek, Říjen 19, 2023

Tuto moji první prezentaci dospělým musí zhodnotit ti, co se zúčastnili. Mezi návštěvníky bylo vidět nynějšího starostu, kdysi působícího starostu, starší občany, ale také mladou maminku či studentku. Je pozitivní, že o historii se zajímají i mladí lidé. Koho tyto informace zajímají, ozvěte se kdykoliv, ráda zopakuji.

2023-10-19 ZŠ 2. tř - ABECEDA 13,30 h

Datum konání: 
Čtvrtek, Říjen 19, 2023

Pár dětí s paní učitelkou Ibříškovou si v knihovně trénovalo vyhledání knihy podle začátečního písmena autora, tuto knížku 5 minut tiše četli a měli říct, o co v krátkém čtení šlo. Pak knížky zařazovali zpátky do regálu. Připomněli jsme si také jak se chovat ke knihám, jak vybírat knížku pro čtení (někdo podle obrázků, velikosti písmen, podle přečteného úryvku). Za pár dnů přijde druhá skupina na podobné procvičování. 

2023-10-14 Hody po našem

Datum konání: 
Sobota, Říjen 14, 2023

Už tradičně knihovnice na hodovém jarmarku prodává o hodové sobotě knížky.  

I letos se hody vydařily. Potěšilo krásné počasí, na jarmark přišlo hodně lidí. Program byl bohatý, dalo se koupit plno dobrot různých chutí, ať masitých či sladkých či tekutých. Knížky vyřazené pro opotřebení za cenu 10 Kč našly své nové majitele, výtěžek putoval jako vždy potřebným, které známe. 

O sobotním hodovém večeru si knihovnice vzala za své bavit lidi v hospodě U nás svou amatérskou hrou na ozembuch a housle. Snad se to dalo poslouchat...

 

2023-10-05 Zkouška scénického čtení (poprvé) 8,00 h

Datum konání: 
Čtvrtek, Říjen 5, 2023

Chystáme překvapení do programu na setkání důchodců v naší obci, které bude 25.11.2023. Dnes proběhla první zkouška scénického čtení. Víc nemůžu prozrazovat.

2023-10-03 Návštěva knihovnice ve stacionáři Letokruhy - místo září

Datum konání: 
Úterý, Říjen 3, 2023

Tak po dvou měsících jsem opět zavítala do stacionáře.

Je krásný teplý podzim, polní práce a sklizeň ovoce a zeleniny je v plném proudu. Přečetla jsem tedy úryvky s touto tématikou. Dům otcovský (autorka Marie Hovořáková) - čtení o sklizni hrušek "věšaček" a pracovní postupy při sklizni a mlácení pohanky cepy,  1. díl Od ogarů po staříčky (Petr Halenkovský) - úsměvnou příhodu z hodové tancovačky, U potoka roste kvítí (PhDr. Jana Volfová) - Posměšky na jména. Třebas:

Kalamajka za dubem, tancovala s Jakubem,

Jakub sa jí polekál, chyťa gatě utěkál!

Matúšu, Matúšu, ať ťa blechy nekúšú!

Jak ťa blecha ukúsí, chytíme ju za fúsy.

2023 07 - 08 Prázdninová soutěž pro 1, 4. a 5. třídu ZŠ

Datum konání: 
Pátek, Září 1, 2023

Tak. Soutěž skončila.

Děti získávaly body podle splnění tří úkolů, což byla četba, kreslení a napsání pohledu knihovnici, jako pozdrav z prázdnin. Za odměnu získávaly poukázky na různě velké zmrzliny, které dostaly v Hospodě Pod nádražím. 

2023-07-26 Návštěva knihovnice ve stacionáři Letokruhy - červenec

Datum konání: 
Středa, Červenec 26, 2023

Dnes jsem klintky stacionáře seznámila s novou knihou našeho polanského kněze p. Jiřího Kučery "Ježíš Kristus ve filmografii 20. století". Četla jsem pak o hudebním skladateli Leoši Janáčkovi, který jezdil před 130 lety do Polanky sbírat a zapisovat lidové písně. Posledním tématem byla Národopisná výstava českoslovanská, jež se uskutečnila v Praze roku 1895. S pásmem valašské svatby na ní vystupovali ochotníci z Valašské Polanky a okolních vesnic - na obecním úřadě se k tomu dochovaly písemné dokumenty, které jsem přinesla ukázat a které jsme si přečetli.

2023-06-28 Návštěva knihovnice ve stacionáři Letokruhy - červen

Datum konání: 
Středa, Červen 28, 2023

Dnešní téma - léto.

Vzpoměli jsme smutné výročí popravy spisovatele Vladislava Vančury během heydrichiády. Začal studovat práva, ale přestoupil na lékařskou fakultu. Po jejím absolvování se oženil s lékařkou, ale po osmi letech praxe se začal naplno věnovat literární činnosti. Napsal 52 knih, mezi nimi román Rozmarné léto, které zfilmoval Jiří Menzel.

Naše oblíbené Slovácko sa súdí aj nesúdí dnes bylo o trestu za kradení "střešní". Opět jsme si protřásli bránice.

Kniha Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách - část LÉTO od Karla Plicky a Františka Volfa, je nádherně ilustrovaná. Vybírala jsem náhodné verše, pranostiky, hádanky a rozpočitadla z Čech, Moravy i Valašska. Zazpívali jsme si pár dožínkových písní i halekačky.

Přinesla jsem také historické dokumety - Vysvědčení propouštěcí a Školní zprávy z let 1910-1950, kdy řediteli školy ve Valašské Polance byli Reiner Pěnička, Jan Hronek a Václav Misárek. Stupnice známek od 1 do 5 např. v letech 1910 až 1915 byla následující:

Mravy - chvalitebné, uspokojivé, zákonné, méně zákonné, nezákonné

Pilnost - vytrvalá, náležitá, dostatečná, nestálá, nepatrná

Prospěch - velmi dobrý, dobrý, dostatečný, sotva dostatečný, nedostatečný

Vnější úprava písemných prací - velmi úhledná, úhledná, méně úhledná, neúhledná, nedbalá

 

 

      

2023-06-27 Úspory v domácnosti

Datum konání: 
Úterý, Červen 27, 2023
Kde všude můžeme v domácnosti uspořit jsme se dozvěděli při srozumitelně podané prezentaci sympatického pana Kostky z Jižní Moravy.
Není to jen 100% dotace na pořízení panelů na střechu pro ohřev vody pro nízkopříjmové občany, jak zněla pozvánka!
Uspořit se dá také:
-změnou dodavatele energií
-výměnou žárovek za LED a indukční osvětlení
-optimalizací jističe
-úspornou sprchovou hlavicí či úsporným perlátorem
-pořízením domácí elektrárny či tepelného čerpadla
atd.
Besedu o úsporách pravděpodobně ještě jednou zorganizuji v září.

2023-06-15 Pasování prvňáčků na čtenáře

Datum konání: 
Čtvrtek, Červen 15, 2023
Dnešní den naši prvňáčci ukázali dovednosti ve čtení a zasloužili si všichni být povýšeni pasováním na čtenáře!
Děkuji za účast a pomoc při organizaci dnešního krásného dopoledne panu řediteli základní školy, panu místostarostovi, paní kronikářce a paní učitelce Ibříškové.
Děti slíbily pár věcí ve vztahu ke knížkám dodržovat - a já jim moc držím palce!…
 
přidat foto

2023-06-06 Návštěva - MŠ Bratřejov v naší knihovně

Datum konání: 
Úterý, Červen 6, 2023
Dnes další milá návštěva - MŠ Bratřejov (děti jsou společně od 3 let až po předškoláky).
Dvě paní učitelky a 14 dětí přijaly moji pozvánku zajít do naší knihovny, protože Bratřejov má knihovnu otevřenou jen odpoledne 2h týdně.
S dětmi jsme si povídali o knihovně, knížce, písmenkách, pohádkách i zvířátkách. Z pohádek si k přečtení vybraly Perníkovou chaloupku. Vyzvídali jsme také, jestli děti znají vtipy. A víte, že jo? Samozřejmě o Pepíčkovi!
Po hrací přestávce jsem jim při svačince pustila pohádku z Chaloupky na vršku, díl Jak to bylo o slunovratu.
Děkujeme za návštěvu naší obce i knihovny! Že dětem pak chutnala slíbená zmrzlina - o tom vůbec nepochybuju...
 

2023-06-02 Vítězství v krajské soutěži O poklad strýca Juráša 2022/23

Datum konání: 
Pátek, Červen 2, 2023

Oznamuji velký úspěch v literární soutěži "O POKLAD STRÝCA JURÁŠA"!

2. února jsem předala odměnu 15ti žákům ZŠ a poslala jejich práce do okresního kola. Z okresního kola porota poslala z těchto 15ti prací 3 do kola krajského!!! Komiks Beátky Žítkové, prózu Pavlíny Kovářové a poezii Julie Zemánkové.

                      A tééď ...vlnaáá.... Je to táám!

Julie z v í t ě z i l a ve své kategorii i v krajském kole!

Moc gratuluji k úspěchu a přeju zdar i na střední škole. Pozn. (i Beátka měla komiks moc pěkný, škoda, že ji porota nevybrala, snad příště)

 

2023-05-31 Návštěva knihovnice ve stacionáři Letokruhy - květen

Datum konání: 
Středa, Květen 31, 2023

Dnešní čtení nebylo o kácení máje, jak by se vzhledem k datu nabízelo.

1/ Malý princ aj Malučký princ - zjistili jsme, že společné čtení a zamyšlení nad knihou je výborná věc

2/ Jan Černohlávek - O cikánech (jak žili v minulosti kočovným životem). Podle chování byli rozdělení na skupiny a podle toho také buď chodili nebo nechodili do školy v obcích, kde zrovna měli na noc rozložené své "mobilní" obydlí.

3/ Sborník "Naše Valašsko" - dnes čtení od Dušanu Jurkovičovi, jak v něm zrálo nadání a cit pro stavitelskou činnost. Jeho stavby jsou známé jak na Slovensku, kde se narodil, tak v Polsku a u nás na Moravě a v Čechách. 

2023-05-25 ZŠ 4. třída - beseda téma VALAŠSKO

Datum konání: 
Čtvrtek, Květen 25, 2023

Po besedě o Valašsku s pátú třídú sa s paní učitelkú dohodlo, že aj čtvrťáci a třeťáci na také povídání dójdú (třeťáci to nakonec odvolali že nestíhajú, majú jakýchsi akcí, tož nevadí).

Na dnešní besedě sme zaséj povídali o fšeckém možném na Valachoch, ale vjecéj sem děckom spívala - třeba halekačku "Za hory, horečky, zašly ně ovečky", z dožínkovéj "Lúka zelená" sloku "Pávovo pérko, až na raménko, neplač cérko, nenaříkaj moja galánko" a iné pjesničky. No, ogaři ňa úpně dostali v momentě, gdy byla řeč o bačovi a zaspívali sami "Ovečky zaběhnuté" od Jarky Šulákovéj. Až sa ně husí koža udělala, fakt ňa to dojalo... Potem sem oblékla fjertoch a předvédla tanec "valaská točená". Napřeď sem přizvala k sobě do páru jednu cérečku na společné víření na místě kolem společnéj ose, a potem ogárka, kerý při mojém otáčání na místě vyjadřovál svůj taneční projev poskokama a tleskáním. Oba to zvládli na jedničku! Iné dvě děcka okoštovaly zamúřaočky sušenú trnku a podla chuti mjely poznať, co zedly. A ostatní zaséj podla slovních indicií poznávali, co to enem ti dvá jedli.

Tož - sú to šikovní Valaši a snáď zachovajú šecko, o čem byla řeč...

     

 

 

2023-05-18 Setkání knihovnic okolních obcí ve Valašské Polance

Datum konání: 
Čtvrtek, Květen 18, 2023
Ve čtvrtek 18.5. jsem v knihovně přivítala vzácné hosty - 13 knihovnic Střediska Vsetín (knihoven je v tomto středisku 15).
Po pracovních záležitostech následovala praktická ukázka používání programu Canva a promítání videa na námět Žítkovských bohyní.
                         Díky všem za milé setkání mezi regály s knížkami.
 

Stránky