O knížkách - zajímavosti

               

Máme audionahrávky (CD a MP3) !

Např. Zdeněk Svěrák nádherně seznamuje posluchače s dílem Staré pověsti české 
a další a další...