Hygienické podmínky pro provoz knihoven

  • rouška knihovníka i uživatelů knihovny
  • knihovník má rukavice při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
  • po vrácení knihy je nutné ji odložit bokem do krabice/boxu s označením “Karanténa“, další manipulace s ní bude umožněná až po uplynutí následujících 2 dnů,
  • u vstupu do knihovny si příchozí provede dezinfekci rukou (dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny)