Akce knihovny

2022-04-27 Návštěva knihovnice ve stacionáři LETOKRUHY - téma 2.sv. válka - Jan Hronek a další pamětníci

Datum konání: 
Středa, Duben 27, 2022

Letos ve věku 90 let zemřel v Břeclavi Ing. Jan Hronek, syn Jana Hronka (ve Val. Polance působícího řídícího učitele), který byl jako čtrnáctiletý kluk v lednu až dubnu r. 1945 zapojen jako spojka do protifašistického odboje. Jeho rodiče - oba učitelé - byli zapojení do převádění lidí na Slovensko a do Polska. Z více zdrojů jsme si přečetli nejen o Janu Hronkovi, ale také o Františku Žákovi, Josefu Řezníčkovi, rodině Šafaříkové, Aurelii Ludwigové a dalších, kterým nebyla lhostejná okupace Československa Němci. Čest památce všem, kteří nasadili životy za ukončení šestileté války a náš mír!

Pro zlepšení nálady jsem přečetla klientům stacionáře pár básniček Fr. Žáka a povídku Hurá na bacíle z knížky Slovácko sa súdí aj nesúdí od Zdeňka Galušky.

2022-04-26 Hodinka háčkování 5.

Datum konání: 
Úterý, Duben 26, 2022

S přibývajícím sluníčkem a prací na zahrádkách jsme se dohodli, že lekce háčkování bude přerušena a budeme pokračovat na podzim. Děkuji Marušce H., která se starala o příchozí zájemce a naučila je základům ruční práce háčkování. Díky!

2022-04-21 Mateřská škola v knihovně - logopedické pohádky

Datum konání: 
Čtvrtek, Duben 21, 2022

19 dětí (předškoláci a velkáči) a 3 paní učitelky strávily dopolední hodinku v knihovně. 

Na úvod jsem dětem promítla krátké domácí video, pak jsme četli logopedickou pohádku, která obsahovala skoro v každém slově R. Děti vyzkoušely Albi knížku "Když roboti brebentí", která pomocí chytré tužky napovídá, jak špulit pusu a co dělat s jazykem a zuby při vyslovování písmen. Pak si děti prohlížely knížky, hledaly, co je zajímá, chvíli si pohrály - máme stavebnice, fotbal, skládačky, klavír a další.

2022-04-19 Návštěva knihovnice - ve školní knihovně s půjčováním knih

Datum konání: 
Úterý, Duben 19, 2022

V jedné dopolední vyučovací hodině se dnes v prostorách školní knihovny vystřídaly děti 1. až 4. třídy, abych žáky i jejich učitele informovala o místě, provozní době a pravidlech půjčování v obecní knihovně, a také je seznámila s novou možností - využít mojí návštěvy přímo ve škole. Vytvořila jsem půjčovní řád, který je vyvěšen ve školní knihovně na nástěnce.

Děti zájem o knížky měly, vypůjčily si celkem 15 knih, které registrovaní čtenáři můžou vracet přímo v obecní knihovně, dojíždějící zase za měsíc při mé další návštěvě ve škole. Vypůjčky jsem rychle ručně zapisovala proti podpisu dítěte do sešitu, na zvídavé otázky jsem nestačila odpovídat. Děti zajímalo, zda mám v knihovně knížky s různými tématy, jak si můžou půjčovat atd. Své děti zdarma registrujte v obecní knihovně nejlépe už v první třídě, ať se učí i zodpovědnosti půjčování (a hlavně včasné vracení) věcí. V případě potřeby kontaktujte knihovnici. Děkuji za spolupráci.

 

2022-04-12 Kulturní dům - návštěva knihovnice na projektovém dnu souboru Polančánek

Datum konání: 
Úterý, Duben 12, 2022

Folklorní soubor Polančánek měl svůj 10. projektový den spojený s tradicí Velikonoc, a já mám radost, že jsem se mohla setkání zúčastnit.

V kulturním domě byly dětem od 3 do 10 let předvedeny na sedmi stanovištích zvyky a ukázky spojené s velikonočním obdobím. Děti pod vedením zručných dospělých mohly samy zkusit techniky

1. pletení pomlázky * 2. výrobu pomazánky * 3. pletení košíku * 4. zdobení perníčků * 5. vymalování papírových vajíček * 6. malování vyfouklých vajíček voskem a vrtáním.

Sedmé stanoviště jsem vedla já, kdy jsem dětem vysvětlila dny Pašijového týdne, jak zvony odletěly do Říma, symboly Velikonoc (kříž,voda,kočičky,oheň,hrob,beránek,vajíčko aj.).

Děti si vyzkoušely klabotání (klepání), se kterým chodili ogaři po vesnici od Velikého pátku do Bílé soboty, naučily se říkadla při otloukání vrbového proutku při výrobě píšťalky, malovaly obrázky a zkoušely hrát na flétnu.

Maminky měly pro děti upečené krásné piškotové beránky, já jsem svačinku doplnila kakaem. Požehnané svátky všem!

2022-04-07 Hodinka háčkování 4.

Datum konání: 
Čtvrtek, Duben 7, 2022

Tentokrát bylo nápadem uháčkovat vajíčka a přizdobit je jako kraslice. V tomto si velice dobře vedla Dorotka.

2022-03-30 Návštěva knihovnice ve stacionáři LETOKRUHY

Datum konání: 
Středa, Březen 30, 2022

Dnes jsem na žádost vedoucí Letokruhů učila zpívat její klientky Valašskú hymnu. Měli nachystaný text a hymnu uměli celkem rychle.

Dále jsem jim přečetla témata k blížícím se Velikonocům - Mrskačku z knížky "Otelený financ a jiné vyprávjanky), Šlahačku od Zdeňka Galušky z knihy Slovácko sa súdí aj nesúdí, pranostiky na duben a úryvek z Babičky od Boženy Němcové. V něm moc pěkně spisovatelka popsala babiččiny zvyky, které dodržovala v pašijovém týdnu, hlavně několikadenní půst.

2022-03-29 Hodinka háčkování 3.

Datum konání: 
Úterý, Březen 29, 2022

Dnes přišly dvě cérečky, kdy jedna z nich dokončila svoje první háčkované dílo - chobotničku pro maličkou sestřičku. Moc pěkná!

2022-03-29 Návštěva paní učitelky ze Školní knihovny

Datum konání: 
Úterý, Březen 29, 2022

Moji návštěvu ve školní knihovně z 25. února opětovala paní učitelka Filgasová dnes v knihovně obecní.

Obě návštěvy měly svůj účel - navázání brzké spolupráce knihovnice a učitelů se zaměřením na čtenáře - žáky Základní školy ve Valašské Polance.

Se souhlasem pana ředitele hodlám jednou v měsíci počínaje dubnem 2022 docházet na jednu vyučovací hodinu do školní knihovny. Škola poskytne místnost své knihovny s  tím, že já budu vypůjčovat knihy Obecní knihovny žákům (možná i učitelům), a to přednostně těm, kteří dojíždějí, a nemají možnost do 800 m vzdálené knihovny docházet. Učitelky s dětmi tak vyučovací hodinu českého jazyka či literatury přizpůsobí navázané spolupráci. Prostě to vyzkoušíme, a uvidíme...

2022-03-15 Hodinka háčkování 2.

Datum konání: 
Úterý, Březen 15, 2022

Tak na dnešní hodinku (skoro dvě hodinky) přibyla další děvčata. Jedna začátečnice, druhá pokračuje z minula a třetí pokročilá. Já sama jsem po letech zkusila háčkovat podle předlohy motýlka, ale pomoc paní Marušky jsem skoro pořád potřebovala. Zhotovila jsem trojbarevného motýlka, zbývá mi sešít ho dohromady.

2022-03-15 Klubáci ze Základní školy navštívili obecní knihovnu

Datum konání: 
Úterý, Březen 15, 2022

Paní vychovatelka ze školního klubu přivedla 13 dětí do prostor knihovny. Některé děti zde byly poprvé, jiné tu chodívají. 

U pár žáků jsem prověřila, zda jsou registrovanými čtenáři, protože projevili zájem o vypůjčení knihy. Na návštěvu měli jen půlhodinku, a tak jsem nestačila odpovídat na zvídavé dotazy. Snad se budeme v knihovně potkávat častěji.

2022-03-01 Hodinka háčkování 1.

Datum konání: 
Úterý, Březen 1, 2022

Požádala jsem paní Marušku, aby přišla pro zájemce ukázat techniku háčkování.

Dnes přišla jedna holčička, která se za pomocí paní M. s chutí pustila do práce. Chce udělat chobotničku pro svou malinkou sestřičku. Velmi dobře se zvládla očka a krátké sloupky, doma zkusí pokračovat a prý se bude těšit na další hodinku háčkování. Děkuji paní Marušce za čas a trpělivost. Má za sebou spoustu podařených výrobků z vlny, hlavně se zaměřuje na hračky a zvířátka.

2022-02-25 Návštěva knihovnice ve školní knihovně

Datum konání: 
Pátek, Únor 25, 2022

První návštěvou jsem zjišťovala jaké má školní knihovna prostory, velikost fondu a kdo se o knihovnu, knížky a Čtenářský klub stará.

Chci navázat prospěšnou spolupráci s žáky a učiteli naší základní školy.

2022-02-24 Beseda - jak se vyznat na webu obce a knihovny, staré fotky a recepty na koblížky - Fašanky

Datum konání: 
Čtvrtek, Únor 24, 2022

Nepřišel nikdo. Rusko ráno vyhlásilo Ukrajině válku, myslím, že ta zpráva zasáhla celý svět, nejen Polančany.

2022-02-15 Vyhodnocení výtvarné soutěže v Kulturním domě - Valach/Valaška

Datum konání: 
Úterý, Únor 15, 2022

 

Zvláštní cenu za obrázky vytvořené lepením dostala Beatka s maminkou. Všechny děti dostaly malou sladkost. 

3-6 let:        1. Beatka  2. Anička  3. Míša

7-10 let:      1. Miky  2. Rozárka  3. Jolanka

           Všem mnohokrát děkuju za nádherné obrázky.

 

2022 - 02- 10 Jarní prázdniny v knihovně

Datum konání: 
Čtvrtek, Únor 10, 2022

Rodiče dětí v obci byli aplikací Hlášení rozhlasu informováni o možnosti navštívit ve čtvrtek 10. února knihovnu:

Děti mají prázdniny… Kdyby měly zájem, je tu kromě knížek možnost hry na klávesy, flétnu, půjčení ALBI tužky a knížek, ALBI pexeso, stolní fotbal a jiné hry. Máme novou velkou obrazovku, takže ve 13:00 hod přijďte děti do kina! Nabízím německý dobrodružný fantasy film z roku 2020 s názvem Vlčí parta. 

Přestože přišel jeden jediný chlapec, strávili jsme spolu milé odpoledne. 

2022-01-24 Valašsko z lufta (cestovatelská přednáška) - Mgr. Jan Husák

Datum konání: 
Pondělí, Leden 24, 2022

Moje historicky první pořádání cestovatelské besedy. A ještě k tomu proti-covidová vládní nařízení, kdy pořadatel musí zkloubit: koho může na akci vzít, v jakém počtu, musí být očkovaný apod.

Přesto můžu za sebe říct, že se akce za účasti asi 15ti lidí velice podařila. Pan magistr má výborné zeměpisné znalosti, přehled o krajině, o povodních, atd. a snímky natočené vlastním dronem byly opravdu úchvatné. Děkuji všem.

Stránky