2022-04-19 Návštěva knihovnice - ve školní knihovně s půjčováním knih

Datum konání: 
Úterý, Duben 19, 2022

V jedné dopolední vyučovací hodině se dnes v prostorách školní knihovny vystřídaly děti 1. až 4. třídy, abych žáky i jejich učitele informovala o místě, provozní době a pravidlech půjčování v obecní knihovně, a také je seznámila s novou možností - využít mojí návštěvy přímo ve škole. Vytvořila jsem půjčovní řád, který je vyvěšen ve školní knihovně na nástěnce.

Děti zájem o knížky měly, vypůjčily si celkem 15 knih, které registrovaní čtenáři můžou vracet přímo v obecní knihovně, dojíždějící zase za měsíc při mé další návštěvě ve škole. Vypůjčky jsem rychle ručně zapisovala proti podpisu dítěte do sešitu, na zvídavé otázky jsem nestačila odpovídat. Děti zajímalo, zda mám v knihovně knížky s různými tématy, jak si můžou půjčovat atd. Své děti zdarma registrujte v obecní knihovně nejlépe už v první třídě, ať se učí i zodpovědnosti půjčování (a hlavně včasné vracení) věcí. V případě potřeby kontaktujte knihovnici. Děkuji za spolupráci.