2023-12-10 Aktivní účast knihovnice na Zvonečkovém lucerničkovém průvodu

Datum konání: 
Neděle, Prosinec 10, 2023

Přijala jsem nabídku spolku Stonožka z.s. zapojit se aktivně do akce Lucerničkový průvod, který se konal druhou adventní neděli. 

Z několika knižních zdrojů jsem vyhledala a připravila povídání o Svatých - Martin, Kateřina, Ondřej, Barbora, Mikuláš, Lucie, Josef a Maria.

Živé postavy, znázorňující tyto svaté a světice, byly osvětleny a rozestavěny na trase od tanečního kola po betlém pana Smýkala. Děti tak mohly vidět na podstavci kromě ostatních přímo pohádkově zářícího Mikuláše, všetečné "Lucky" či Pannu Marii s Josefem, stojící mezi vyřezávanými postavami stájových zvířat ve stodole u Kafírny. Po zacinkání zvonečků se rozsvítil vánoční strom u kulturního domu a poté jsem jednotlivé postavy svatých na pódiu sálu představila divákům. Například svatého Ondřeje:

SVATÝ ONDŘEJ            30.11.

Ondřej byl obyčejný galilejský rybář. Jeho kamarád Šimon mu pověděl o víře v Ježíše a stal se zvěstovatelem čili apoštolem v dalekém Rusku, Asii a v Řecku. Uměl uzdravovat lidi. Když k víře přivedl i mladou krásnou ženu Maximillu, její manžel nechal Ondřeje zavřít a nakonec i ukřižovat. Kříž, na který ho přivázali, měl tvar písmene X, proto se tomuto kříži říká Ondřejův nebo ondřejský kříž. Na obrázcích můžete svatého Ondřeje vidět také s provazem, kterým byl ke kříži přivázán nebo se sítí s rybami.

 Co se říkává o svatém Ondřejovi:

Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.

Poletují-li na svatého Ondřeje včely, bude neúrodný rok.

Má-li Ondřej na stromech kapky, bude příští rok hodně ovoce.

Někde se dodržuje zvyk s hrníčky. Ty se obrátí dnem vzhůru a pod ně se dá chléb-znamená zbohatnutí, hřeben-nemoc, prsten-svatba, hlína-smrt. Hrnky se zamíchalo a každý si jeden vybral. Podle nálezu pod ním se s ním mělo stát to, co ten předmět znamenal.