Akce knihovny

2023-11-09 nebo 16 Valašsko - ZŠ Integra Vsetín, školní družina

Datum konání: 
Čtvrtek, Listopad 9, 2023

připravuje se

2023-10-03 Návštěva knihovnice - Letokruhy

Datum konání: 
Úterý, Říjen 3, 2023

připravuje se

2023 07 - 08 Prázdninová soutěž pro 1, 4. a 5. třídu ZŠ

Datum konání: 
Čtvrtek, Srpen 31, 2023

doplním

2023-07-26 Návštěva knihovnice ve stacionáři Letokruhy - červenec

Datum konání: 
Středa, Červenec 26, 2023

Dnes jsem klintky stacionáře seznámila s novou knihou našeho polanského kněze p. Jiřího Kučery "Ježíš Kristus ve filmografii 20. století". Četla jsem pak o hudebním skladateli Leoši Janáčkovi, který jezdil před 130 lety do Polanky sbírat a zapisovat lidové písně. Posledním tématem byla Národopisná výstava českoslovanská, jež se uskutečnila v Praze roku 1895. S pásmem valašské svatby na ní vystupovali ochotníci z Valašské Polanky a okolních vesnic - na obecním úřadě se k tomu dochovaly písemné dokumenty, které jsem přinesla ukázat a které jsme si přečetli.

2023-06-28 Návštěva knihovnice ve stacionáři Letokruhy - červen

Datum konání: 
Středa, Červen 28, 2023

Dnešní téma - léto.

Vzpoměli jsme smutné výročí popravy spisovatele Vladislava Vančury během heydrichiády. Začal studovat práva, ale přestoupil na lékařskou fakultu. Po jejím absolvování se oženil s lékařkou, ale po osmi letech praxe se začal naplno věnovat literární činnosti. Napsal 52 knih, mezi nimi román Rozmarné léto, které zfilmoval Jiří Menzel.

Naše oblíbené Slovácko sa súdí aj nesúdí dnes bylo o trestu za kradení "střešní". Opět jsme si protřásli bránice.

Kniha Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách - část LÉTO od Karla Plicky a Františka Volfa, je nádherně ilustrovaná. Vybírala jsem náhodné verše, pranostiky, hádanky a rozpočitadla z Čech, Moravy i Valašska. Zazpívali jsme si pár dožínkových písní i halekačky.

Přinesla jsem také historické dokumety - Vysvědčení propouštěcí a Školní zprávy z let 1910-1950, kdy řediteli školy ve Valašské Polance byli Reiner Pěnička, Jan Hronek a Václav Misárek. Stupnice známek od 1 do 5 např. v letech 1910 až 1915 byla následující:

Mravy - chvalitebné, uspokojivé, zákonné, méně zákonné, nezákonné

Pilnost - vytrvalá, náležitá, dostatečná, nestálá, nepatrná

Prospěch - velmi dobrý, dobrý, dostatečný, sotva dostatečný, nedostatečný

Vnější úprava písemných prací - velmi úhledná, úhledná, méně úhledná, neúhledná, nedbalá

 

 

      

2023-06-27 Úspory v domácnosti

Datum konání: 
Úterý, Červen 27, 2023
Kde všude můžeme v domácnosti uspořit jsme se dozvěděli při srozumitelně podané prezentaci sympatického pana Kostky z Jižní Moravy.
Není to jen 100% dotace na pořízení panelů na střechu pro ohřev vody pro nízkopříjmové občany, jak zněla pozvánka!
Uspořit se dá také:
-změnou dodavatele energií
-výměnou žárovek za LED a indukční osvětlení
-optimalizací jističe
-úspornou sprchovou hlavicí či úsporným perlátorem
-pořízením domácí elektrárny či tepelného čerpadla
atd.
Besedu o úsporách pravděpodobně ještě jednou zorganizuji v září.

2023-06-15 Pasování prvňáčků na čtenáře

Datum konání: 
Čtvrtek, Červen 15, 2023
Dnešní den naši prvňáčci ukázali dovednosti ve čtení a zasloužili si všichni být povýšeni pasováním na čtenáře!
Děkuji za účast a pomoc při organizaci dnešního krásného dopoledne panu řediteli základní školy, panu místostarostovi, paní kronikářce a paní učitelce Ibříškové.
Děti slíbily pár věcí ve vztahu ke knížkám dodržovat - a já jim moc držím palce!…
 
přidat foto

2023-06-06 Návštěva - MŠ Bratřejov v naší knihovně

Datum konání: 
Úterý, Červen 6, 2023
Dnes další milá návštěva - MŠ Bratřejov (děti jsou společně od 3 let až po předškoláky).
Dvě paní učitelky a 14 dětí přijaly moji pozvánku zajít do naší knihovny, protože Bratřejov má knihovnu otevřenou jen odpoledne 2h týdně.
S dětmi jsme si povídali o knihovně, knížce, písmenkách, pohádkách i zvířátkách. Z pohádek si k přečtení vybraly Perníkovou chaloupku. Vyzvídali jsme také, jestli děti znají vtipy. A víte, že jo? Samozřejmě o Pepíčkovi!
Po hrací přestávce jsem jim při svačince pustila pohádku z Chaloupky na vršku, díl Jak to bylo o slunovratu.
Děkujeme za návštěvu naší obce i knihovny! Že dětem pak chutnala slíbená zmrzlina - o tom vůbec nepochybuju...
 

2023-06-02 Vítězství v krajské soutěži O poklad strýca Juráša 2022/23

Datum konání: 
Pátek, Červen 2, 2023

Oznamuji velký úspěch v literární soutěži "O POKLAD STRÝCA JURÁŠA"!

2. února jsem předala odměnu 15ti žákům ZŠ a poslala jejich práce do okresního kola. Z okresního kola porota poslala z těchto 15ti prací 3 do kola krajského!!! Komiks Beátky Žítkové, prózu Pavlíny Kovářové a poezii Julie Zemánkové.

                      A tééď ...vlnaáá.... Je to táám!

Julie z v í t ě z i l a ve své kategorii i v krajském kole!

Moc gratuluji k úspěchu a přeju zdar i na střední škole. Pozn. (i Beátka měla komiks moc pěkný, škoda, že ji porota nevybrala, snad příště)

 

2023-05-31 Návštěva knihovnice ve stacionáři Letokruhy - květen

Datum konání: 
Středa, Květen 31, 2023

Dnešní čtení nebylo o kácení máje, jak by se vzhledem k datu nabízelo.

1/ Malý princ aj Malučký princ - zjistili jsme, že společné čtení a zamyšlení nad knihou je výborná věc

2/ Jan Černohlávek - O cikánech (jak žili v minulosti kočovným životem). Podle chování byli rozdělení na skupiny a podle toho také buď chodili nebo nechodili do školy v obcích, kde zrovna měli na noc rozložené své "mobilní" obydlí.

3/ Sborník "Naše Valašsko" - dnes čtení od Dušanu Jurkovičovi, jak v něm zrálo nadání a cit pro stavitelskou činnost. Jeho stavby jsou známé jak na Slovensku, kde se narodil, tak v Polsku a u nás na Moravě a v Čechách. 

2023-05-25 Beseda Valašsko - 4. třída

Datum konání: 
Čtvrtek, Květen 25, 2023

Po besedě o Valašsku s pátú třídú sa s paní učitelkú dohodlo, že aj čtvrťáci a třeťáci na také povídání dójdú (třeťáci to nakonec odvolali že nestíhajú, majú jakýchsi akcí, tož nevadí).

Na dnešní besedě sme zaséj povídali o fšeckém možném na Valachoch, ale vjecéj sem děckom spívala - třeba halekačku "Za hory, horečky, zašly ně ovečky", z dožínkovéj "Lúka zelená" sloku "Pávovo pérko, až na raménko, neplač cérko, nenaříkaj moja galánko" a iné pjesničky. No, ogaři ňa úpně dostali v momentě, gdy byla řeč o bačovi a zaspívali sami "Ovečky zaběhnuté" od Jarky Šulákovéj. Až sa ně husí koža udělala, fakt ňa to dojalo... Potem sem oblékla fjertoch a předvédla tanec "valaská točená". Napřeď sem přizvala k sobě do páru jednu cérečku na společné víření na místě kolem společnéj ose, a potem ogárka, kerý při mojém otáčání na místě vyjadřovál svůj taneční projev poskokama a tleskáním. Oba to zvládli na jedničku! Iné dvě děcka okoštovaly zamúřaočky sušenú trnku a podla chuti mjely poznať, co zedly. A ostatní zaséj podla slovních indicií poznávali, co to enem ti dvá jedli.

Tož - sú to šikovní Valaši a snáď zachovajú šecko, o čem byla řeč...

     

 

 

2023-05-18 Setkání knihovnic okolních obcí ve Valašské Polance

Datum konání: 
Čtvrtek, Květen 18, 2023
Ve čtvrtek 18.5. jsem v knihovně přivítala vzácné hosty - 13 knihovnic Střediska Vsetín (knihoven je v tomto středisku 15).
Po pracovních záležitostech následovala praktická ukázka používání programu Canva a promítání videa na námět Žítkovských bohyní.
                         Díky všem za milé setkání mezi regály s knížkami.
 

2023-05-16 Beseda s pátú třídú - téma Valašsko

Datum konání: 
Úterý, Květen 16, 2023

Jedenáct děcek s paní učitelkú Hajdovú navštívilo místo školní hodiny vlastivědy našu obecní knihovnu. Téma besedy bylo VALAŠSKO.

Co to je Valašsko? Gde to Valašsko je? Co je proňho typické a inde v Česku to néni? Tyto otázky sem položila úvodem žákom a povídala potem podla vytvořené prezentace o šeckém možném. Ke každému listu prezentace sem měla knížku, z keré sem buď přečetla úryvek lebo ukázala obsah s obrázkama. Řeč byla o folkloru, tradicách, pasekách, salašoch, ovečkách, o Jarmile Šulákové, Národopisné výstavě v Praze L.P. 1895, o skanzenu v Rožnově, zhřívanici, povidlách, zbojníkoch a portášoch, o cimbále a fujarce, o bruncleku, fjertochu aj kotulce - zkrátka o šeckém, na co sú Valašsi hrdí a na co sa nesmí nigdá zapomjeť...

  

2023-04-20 Popisování fotek

Datum konání: 
Čtvrtek, Duben 20, 2023

Dnes jsme popisovali rodinné fotky rodu Mikušků s paní Miladou Baranovou, poznávali místa, kde byly fotky vyfoceny. Dalo to práci, ale krabice fotek byla roztříděna a popsána tak, aby současná generace rodu poznala z popisků, o které předky jde. A bylo to hlavně vzpomínání na dětství na rodném Parhúně.

2023-04-11 ZŠ 8.A v knihovně - téma Výběr školy aneb Kam po devítce?

Datum konání: 
Úterý, Duben 11, 2023

I s touto "osmičkou" jsme společně prošli mé putováním životem. Besedu jsem zpestřila návodem UDĚLEJ SI TEST: Jaká práce pro Tebe bude ta pravá? Žáci vyplnili dotazníky Kam po devítce, kde se zamysleli nad svými schopnostmi, zkušenostmi a představami, a také jakou profesi mají jejich rodiče a prarodiče.
Z dotazníků jsem vyčetla, že polovina třídy už teď ví kam se po základce ubírat. Hodně štěstí při výběru školy, což budou tito dospívající žáci řešit už za rok.

 

 

2023-03-29 Návštěva knihovnice ve stacionáři Letokruhy - březen

Datum konání: 
Středa, Březen 29, 2023

Dnes jsme se sešly ve stacionáři na návštěvě hned dvě - paní Anna Lukášová dělala domácí nudle - a já při tom četla. Co jsem vybrala dnes?

Poté, co navštívila naši obec na základě pozvání k besedě 26.1.2023 Mgr. Jiřina Sousedíková, poté, co jsem ji osobně navštívila doma, a poté, co jsem přečetla osm jejích básnických sbírek, nemohla jsem se nepodělit se svými pocity ze čtení a musela s někým sdílet obdiv k umění autorky. Ona totiž dokáže mistrně a detailně vyjádřit slovem to, na co vzpomíná, co vidí, co cítí. Párkrát jsem musela čtení přerušit, protože mne slzy nepustily dál - a nebyla jsem na to sama. Jedna z přítomných pečovatelek na tom byla stejně jako já. Je to její bývalá žačka a paní Sousedíkovou moc dobře zná. Příhodné bylo i čtení z Pamětí 1 se vzpomínkami na bezstrarostné dětství, na jarní hříčky dětí kolem potůčku v Huslenkách, nebo (opět detailní popis domácí činnosti) vzpomínka na stloukání másla v máselnici. Někdy příště nahlédneme do knihy o vsetínském vynálezci Josefu Sousedíkovi, který byl bratrem dědečka autorčina manžela.

      

2023-03-25 Křížová cesta s knihovnicí

Datum konání: 
Sobota, Březen 25, 2023

Projít v přírodě křížovou cestu od polanského kostela sv. Jana Křtitele po vysílač na Suláčově jsem plánovala projít s vnukama podle počasí. Sobota 25. března sice měla v předpovědi přeháňky, přesto jsme se s vnuky dopoledne rozhodli, že vyrazíme ve 12:45h. Na Facebook jsem napsala, že se může kdokoliv přidat, nicméně šli jsme sami. Kamínek z košíku u kostela a křížek doma vyrobený jsme nesli kolem čtrnácti zastavení, které připravily maminky a děti z farnosti. Cesta vedla z Vápenek nad hřbitov až k vysílači. Přečetla jsem dětem jednoduché modlitby a vysvětlila obrázky připevněné na stromech. V cíli u vysílače jsme na kamínek napsali či nakreslili vzkaz, a za mírného deštíku v pláštěnkách scházeli směrem k benzínce, kde na kluky čekala s autem maminka, aby navštívili prababičku. 

 

2023-03-16 Žítkovské bohyně aneb "Maruška z Polanky u bohyně na Žítkové"

Datum konání: 
Čtvrtek, Březen 16, 2023

Plná knihovna návštěvníků s napětím čekala, co se bude dít. Už dávno totiž ve mně uzrál po přečtení tří knížek o žítkovských bohyních nápad natočit scénku „Maruška z Polanky u bohyně na Žítkové“, a to vzhledem k tomu, že můj švagr je rodák ze Žítkové, kde jsem i já trávila s jeho nejmladší sestrou nejedny prázdniny. Scénku jsme natočili už vloni v únoru, a to v Polance v chalupě čp. 59 u Mikušků. Před samotným promítnutím scénky jsem ještě pustila krátký film z roku 1988 o těžkém životě lidí z kopanic včetně záběru na švagrovu rodnou chalupu a postavu jeho otce, a také prezentovala moji přípravu ke zpracování scénáře, zkoušek a zážitky z natáčení. Scénka se asi líbila, protože zazněl obrovský potlesk, který patřil hercům - švagrovi a mé sestře. Já děkuji touto cestou nejen jim, ale také „skrytému kameramanovi“ a Mikuškům za poskytnutí chalupy k natáčení. 

Švagr zodpověděl dotazy, a také připomenu, že svým rodištěm už provedl v minulosti i své milé sousedy z ulice. Závěrem bylo prohlédnutí fotek z roku 2013, kdy nás jelo na Žítkovou na kolech asi osm lidí z Polanky a přespalo dvě noci v jeho rodné chalupě, abychom navštívili okolní turistická nádherná místa.  

2023-03-07 ZŠ 8.B v knihovně - téma Výběr školy aneb Kam po devítce?

Datum konání: 
Úterý, Březen 7, 2023

Moje premiéra komunikovat s žáky osmé třídy...Na setkání jsem se důkladně připravovala. Podle osnovy jsem naplánovala věci k tématu - nachystala dotazník sebepoznání, připravila leták "Deset kroků před rozhodováním" a vytvořila zápis svojí vlastní cesty životem. 

Pár otázek, pár odpovědí pro osmáky: zamyšlení, jaké mám představy, schopnosti, vlastnosti, zájmy, talent, které mi usnadní rozhodování, kam chci po škole kráčet. Každý je k něčemu nadán - teprve čas ukáže, zda volba splní očekávání. Dobrá zpráva - polovina z těchto mladých lidí už ví, kam se chce po devítce ubírat...

2023-02-28 ZŠ Klub deskových her - návštěva knihovny

Datum konání: 
Úterý, Únor 28, 2023

Paní učitelka a šest dětí si prohlédly knihovnu, pustila jsem jim videomapu obce Valašská Polanka, odpověděla na dotazy ohledně registrace, výpůjční doby či dotazy na hledanou knihu. Ani klávesy nezůstaly bez povšimnutí. Jeden z hochů vypůjčil knihy - sobě pět, bráškovi jednu a také jednu babičce! Paráda!

Stránky