Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Při tvorbě této webové prezentace bylo postupováno podle Metodického pokynu k vyhlášce č. 64/2008 Sb. tak, aby forma uveřejňovaných informací byla v maximální možné míře v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Doporučená rozšíření prohlížeče

Na webových stránkách mohou být zveřejněny informace i v jiných formátech než jen webové stránky. Důvodem je skutečnost, že tyto dokumenty buď obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát XHTML 1.0 Transitional nepodporuje nebo jsou příliš velké a je vhodné jejich stažení případně další zpracování.

Pro zobrazení těchto dokumentů lze použít např. bezplatné prohlížeče, které lze stáhnout z internetu:

  • Adobe Reader
  • Microsoft Word Viewer
  • Microsoft Excel Viewer

Kontakt na správce webových stránek

Vaše náměty, postřehy či informace k webu můžete poslat na e-mail knihovna@valasskapolanka.cz nebo sdělit na telefonním čísle +420 734 892 208.