O knihovně

Historie

V roce 1921 byla v obci zřízena knihovní rada, prvním knihovníkem byl učitel Jaroslav Fajkus. Už koncem prvního roku měla 86 knih, 43 čtenářů a 256 výpůjček.V dalších letech se knižní fond rozšiřoval, v letech 1967-1996 byla naše knihovna střediskovou, dnes je opět pouze místní.


Současnost:

Od roku 2001 je knihovna připojena k Internetu a během půjčovací doby mohou zájemci bezplatně využívat tohoto připojení.