O knihovně

Provoz knihoven od 1.7.2020 - pravidla:

 pracovníci knihoven

provádějí hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím

 zákazník

u vstupu do knihovny provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny

                                                                      Bez roušek…  

  

Historie

V roce 1921 byla v obci zřízena knihovní rada, prvním knihovníkem byl učitel Jaroslav Fajkus. Už koncem prvního roku měla 86 knih, 43 čtenářů a 256 výpůjček.V dalších letech se knižní fond rozšiřoval, v letech 1967-1996 byla naše knihovna střediskovou, dnes je opět pouze místní.


Současnost:

Název dle evidence u Ministerstva kultury je Obecní knihovna, knižní fond čítá po revizi v říjnu 2019 knih celkem 5.229, dále časopisy, dětská leporela a stolní hry. Samozřejmostí je počítač s internetem, který můžou využívat všichni příchozí návštěvníci dle platného řádu.