Čtenářské konto

Upozornění: Náš Katalog i čtenářské konto je přístupné pouze v době řádné provozní doby knihovny.

Na stránce Katalog knihovny Valašská Polanka v záložce Čtenáři - výpůjčky, můžete vstoupit do svého čtenářského konta.

Vlevo klikněte na odkaz, kde zadáte číslo průkazu a příjmení = jednorázová registrace. Vstoupíte do svého konta s údaji a vpravo můžete nastavit PIN pro přístup.

Ve Čtenářském kontu můžete zjistit:

  • dokumenty, které máte vypůjčeny a datum, kdy je potřeba je vrátit

  • datum platnosti registrace

  • seznamy vrácených knih a další...