Ceník služeb

MVK (meziknihovní výpůjční služba)

50,- / za 1 knihu a při každé další knize 5,- v jednom balíku

Registrační  poplatky na rok:

 • děti, studenti a důchodci      15,-
 • Ostatní                              25,-
 • Děti 1. třídy pasované na čtenáře ZDARMA na jeden rok
 • Ztráta ČP                           10,-

Upomínky:

 • 1. upomínka           15,-
 • 2. upomínka           25,-
 • 3.  upomínka          35,-
 • Upomínkový dopis   50,-

Poplatek za vyřazení při ztrátě nebo zničení  (knihy, časopisu, ostatní dokumenty)

Čtenář zaplatí cenu ztraceného nebo zničeného dokumentu + poplatek:

 • kniha                    80,-
 • časopis                 30,-
 • ostatní dokumenty 50,-

Přístup na internet ZDARMA!!!

Kopírování:

 • A4 černobílá jednostranná                2,-
 • A4 4renobílá oboustranná                3,-
 • A4 barevná jednostranná                10,-
 • A4 barevná oboustranná                 15,-
 • A4 laminování                                10,-