Novinky

Informace

Vrácení knih / výpůjčky v jiné době než bývá provoz  - zavolejte, domluvíme se. 

Využívejte on-line Katalog knihovny přístupný každé úterý od 12h do čtvrtku 17h. 

Provoz knihovny: otevřeno s dodržováním nařízení - ochrana úst a nosu, dezinfekce, 1 čtenář na 10m2, rozestupy.

  ***

Návštěvní řád akcí - opatření COVID:

Vážení návštěvníci, abychom mohli i nadále pokračovat v našich tradičních vzdělávacích, kulturních a komunitních akcích a mohli vám zase rozdávat radost, vědomosti a zábavu, bude nezbytné dodržovat hygienická opatření (v souvislosti s onemocněním COVID-19), která jsme pro vás shrnuli:

1. Vstup na akci není povolen osobám vykazujícím příznaky onemocnění COVID-19.

2. Vstupem na akci nám dáváte najevo, že splňujete alespoň jednu z podmínek Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Tedy že: 

  • jste prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 před méně než 180 dny
  • máte doklad o ukončeném očkování na COVID-19 před více než 14 dny

3. Při vstupu na akci se, prosím, prokažte dokladem o výše uvedených skutečnostech k možnému nahlédnutí.

4. Při příchodu si, prosím, desinfikujte ruce.

5. Respektujte, prosím, že návštěvník má mít nasazenu ochranu horních cest dýchacích s účinností min. 94 % (respirátor FFP2, KN95), děti od 3 do 15 let mohou použít chirurgickou roušku, děti mladší 3 let ochranu dýchacích cest mít nemusí.

6. Vstup na akci je na vlastní nebezpečí a zodpovědnost každého návštěvníka.

Pozn.

RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin bude možné doložit pouze u:

a) u osob do 18 let
b) u osob, které se nemohou podrobit očkování pro kontraindikaci
c) u osob očkovaných proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), neuplynulo 14 dní

Děti do 12 let žádné potvrzení předkládat dále nemusí