2022-06-23 Pasování prvňáčků na čtenáře

Datum konání: 
Čtvrtek, Červen 23, 2022

V půl desáté pěkného letního dne přišlo 12 prvňáčků s paní učitelkou na tradiční "Pasování na čtenáře".

Děkuji za účast řediteli Základní školy, místostarostovi obce a paní kronikářce, kteří mi pomohli v pasovacích úkonech a fotografování. Krátké video vysvětlilo dětem jak se pasovali rytíři v minulosti, paní kronikářka dětem vysvětlila, jak to budeme dělat dnes my. Po přečtení připravených ukázek (a musím říct, že všem dětem šlo čtení velice dobře) přečetli také texty nepřipravené, které zvládli rovněž výborně. No a samotné pasování už jsem provedla v převleku královny, děti složily čtenářský slib a dostaly pasovací glejt. Dárkem děti dostaly od obce Valašská Polanka do tašky drobnosti a knížku Z. Pospíšilové a A. Šplíchala "Příhody veselých prvňáčků". S prvňáčky se pár týdnů sžívá holčička z Ukrajiny, které jsem rovněž předala knížku s říkadly "Nauč mě mluvit". Pak se děti rozeběhly k hostině s ovocem a sladkostmi, pohrály si hry, a co je důležité, pár z nich si odneslo knihu vypůjčenou. Děti mají své čtenářské průkazy, tak se budeme společně učit knihy půjčovat, vracet a starat se o ně tak, jak zněl jejich slib. Pěkné prázdniny všem! 

Fotky